Soorten vergaderingen

soorten vergaderingen

Soorten vergaderingen

Voor wie regelmatig bij verschillende bedrijven aan tafel schuift voor een vergadering is het vast al eens opgevallen; de vergadercultuur per bedrijf kan enorm verschillen en ook het tempo waarmee vergaderpunten worden doorlopen lijkt overal anders. Een en ander hangt vaak af van het soort vergadering waarvan je deel uitmaakt. Een aandeelhoudersvergadering verloopt in de regel heel anders dan een productiebespreking. Hieronder enkele voorbeelden van veelvoorkomende bijeenkomsten in vergaderruimten.

Managementoverleg of MT vergadering

De grote lijnen binnen het bedrijf voeren de boventoon tijdens dit overleg. De managers zetten de lijnen uit voor de lange en middellange termijn en informeren elkaar over de voortgang op de verschillende afdelingen. Ook wordt informatie vanuit de directie besproken en verder komen de omzet en de winst in de regel ter sprake.

Productieoverleg

Hierbij komen de productiemanager(s) en andere verantwoordelijke medewerkers voor de productie samen om de voortgang en/of aanpassingen van de productie te bespreken. Nieuwe en lopende orders, inkoop van materialen en grondstoffen, mankracht en levertijden moeten goed op elkaar worden afgestemd.

Werkoverleg

Regelmatig werkoverleg is binnen veel bedrijven van groot belang voor een goede planning en een goed verloop van alle werkzaamheden die binnen een bepaalde tijd moeten worden uitgevoerd. Ook is werkoverleg essentieel voor de goede sfeer op de werkvloer. Het door gebrek aan communicatie langs elkaar heen werken roept al snel irritaties op en zorgt voor tijdverlies.

AVA

Deze afkorting staat voor Algemene Vergadering Aandeelhouders. Deze vergadering vindt een maal per jaar plaats. Dat is ook verplicht volgens de wet. Tijdens de vergadering worden de aandeelhouders geïnformeerd over de resultaten van de onderneming. Ook worden zij zo nodig om hun goedkeuring gevraagd over belangrijke beslissingen zoals een fusie. De aandeelhouders hebben de verantwoording om er op toe te zien dat hun investeringen in de onderneming goed worden beheerd.

Reserveer nu

Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.